Transport maritim de călători.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE TRANSPORT MARITIM DE CĂLĂTORI

Art. 1.

PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.C. .............................. S.A. cu sediul în ....................... str. ............ nr. ....., telefon ................ fax ................. cont de virament nr. ................ deschis la Banca ............................., înregistrată la Registrul Comerțului ............... sub nr. .................., având cod fiscal nr. ..............., reprezentată prin ........................ director general și ............................... contabil șef, în calitate de TRANSPORTATOR și

Societatea Comercială ...................... cu sediul în ................... str. ................... nr. ...... telefon ................. fax .............. cont de virament nr. .............. deschis la Banca .........................., înregistrată la Registrul Comerțului ................. sub nr. ................, având cod fiscal nr. ............., reprezentată prin ......................... director general, în calitate de AGENT DE TURISM.

Art. 2.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract constă în transportul grupului de turiști nominalizați în tabelul din Anexa nr. 1 de către SOCIETATEA DE TRANSPORT de la ................. la ................... contra unui tarif de transport.

Art. 3.

DURATA CONTRACTULUI

Contractul se încheie pe perioada ......................................

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...