Credit (3).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE CREDIT
Încheiat astăzi ...............

Între Banca .............. Sucursala/Filiala ...................... cu sediul în .......... str. ................ nr. ........... județul .........., denumită în prezentul contract banca, reprezentată prin ........... director ............ șef serviciu (birou) credite și ........................... șef serviciu (birou) contabilitate, pe de o parte, și

............................................................................

(întreprinderea, asociația cu scop lucrativ, asociația familială, persoana

autorizată să desfășoare activitate independentă) cu sediul în .............. str. ............ nr. ...... județul..........., reprezentată prin ............, domiciliat în ...................... str. .......................... nr. ....... județul ................... posesor al buletinului de identitate seria ......... nr. ........ eliberat de ......................... la data de .................. și prin ................... domiciliat în .............. str. .................. nr. .............. județul .........................., posesor al buletinului de identitate seria ........... nr. ........... eliberat de ....................... la data de ............... denumiți în contract debitori, a intervenit prezentul contract:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...