Prestații portuare.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE PRESTAȚII PORTUARE *
Nr. ..... din ............

I. Partile contractante

Art. 1. -

Intre ............................................................. codul SIRUES ................ cu sediul in ................... cod ............. str. ....................... nr. ........ judetul (sectorul) ................... cod ..................... cod postal ............. nr. telefon ................. telex .............. adresa telegrafica .............. cont virament nr. ....... deschis la B.N.R.S.R. - Filiala ............................ reprezentat(a) prin director ....................... si contabil sef ............................... avind ca organ ierarhic superior .................. cod ........................ in subordinea .................. cod ............... in calitate de prestator de servicii portuare si ...................... codul SIRUES ....................... cu sediul in ............... str. ............ nr. .......... judetul (sectorul) .................... codul postal ................ nr. telefon ................. telex ...................... adresa telegrafica ................................ cont virament nr. .............. deschis la B.N.R.S.R. - Filiala ............... reprezentat(a) prin director .............. si contabil sef .................... avind ca organ ierarhic superior ................. cod ......................... in subordinea .............. cod ................. in calitate de beneficiar de prestatii portuare, s-a incheiat urmatorul contract:

II. Obiectul contractului

Art. 2.

Contractul are ca obiect efectuarea de prestatii portuare privind primirea, transbordarea, manipularea, depozitarea, expedierea si reexpedierea marfurilor, operarea navelor maritime si fluviale, a vagoanelor si autovehiculelor in volumul prevazut in anexa, prin portul......................

III. Durata contractului

Art. 3.

Contractul se incheie pe perioada anului de plan.................. Pe parcursul executarii partile vor adapta contractul in functie de modificarile sarcinilor de plan si ale capacitatilor portuare.

IV. Pretul

Art. 4.

Pretul prestatiilor portuare este cel stabilit potrivit legii. Beneficiarul este obligat sa deschida acreditivul la prezentarea marfii, in conditiile prevazute de lege.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...