Execuția prin preluarea în antrepriză a lucrărilor de construcții-montaj ....


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT
Nr. ..... din ...........
privind execuția în acord global prin preluarea în antrepriză
a lucrărilor de construcții-montaj pentru obiectivul de investiții

I. Părțile contractante

Art. 1. - Între.............................................................. cu sediul în ...................... cod ................... str. ............... nr. ............ județul (sectorul) .............. cod poștal .................. nr. telefon ........... fax ................. cont virament nr. ................ deschis la Banca ......................... Filiala ............................. reprezentat(ă) prin director ....................................... și contabil șef .................................. în calitate de antreprenor general

și

........................................ cu sediul în ....................... str. ......................... nr. ...... județul (sectorul) ................... codul poștal ................ nr. telefon .................. fax ............... cont virament nr. ........................ deschis la Banca .................... Filiala .................. reprezentat(ă) prin director ........................ și contabil șef ................................. în calitate de beneficiar, s-a încheiat următorul contract:

II. Obiectul contractului

Art. 2. - Antreprenorul general se obligă să execute în acord global, prin preluarea în antrepriză, lucrările de construcții-montaj pentru obiectivul de investiții ..................................................................... în conformitate cu prevederile proiectului de execuție, detaliilor și devizelor de execuție aprobate, precum și ale standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

III. Durata de execuție

Art. 3. - Durata de execuție a lucrărilor este de ........................... de la ............................... până la .................................. conform graficelui de eșalonare a execuției obiectivului prevăzut în anexa nr. 1.

IV. Valoarea lucrărilor

Art. 4. - Valoarea lucrărilor de construcții-montaj care fac obiectul prezentului contract în limita devizului general aprobat, este de .............. lei, conform anexei nr. 1.

Art. 5. - Valorile corespunzătoare detaliilor și devizelor de execuție nepredate la data încheierii prezentului contract se vor stabili prin devizele de execuție, cu acordul constructorului.

V. Obligațiile antreprenorului general

Art. 6. - Antreprenorul general se obligă:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...