Executarea unor lucrări prin subantreprenor.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT
Nr. ..... din ...............
privind executarea în acord global a unor lucrări pentru obiectivele de
investiții, prin subantreprenor

I. Părțile contractante

Art. 1. - Între ............................................................. cu sediul în .......................... cod ................. str. ............. nr. ......... județul (sectorul) ................. cod ......................... cod poștal ............. nr. telefon ..................... fax ................. cont virament nr. .................. deschis la Banca........................... Filiala ...................... reprezentat(ă) prin director ................. și contabil șef .................................. în calitate de executant

și

............................. cu sediul în .............. str. .............. nr. .............. județul (sectorul) ............... cod poștal ............... nr. telefon .............. fax .............. cont virament nr. ................ deschis la Banca ..................... Filiala .................. reprezentat(ă) prin director .................... și contabil șef ............................. în calitate de antrenor general, s-a încheiat următorul contract:

II. Obiectul contractului

Art. 2. - Subantreprenorul se obligă să execute în acord global lucrările de construcții-montaj de specialitate din profilul său, la obiectivele de investiții din anexa, în conformitate cu prevederile proiectelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...