Transport energie electrică.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

*) Prezentul contract, extras din Deciziea ANRE nr. 16/1999 din 07/06/1999 pentru aprobarea unor contracte-cadru, nu mai este valabil, decizia fiind abrogată prin Ordinul ANRE nr. 29/2006.

CONTRACT-CADRU
pentru transportul energiei electrice, încheiat între Compania Națională
de Electricitate - S.A. și producător
Nr. ......... din ..............

ARTICOLUL 1

Acest contract a fost încheiat la data de .....................

între:

Compania Națională de Electricitate - S.A., denumită în continuare CONEL, societate comercială pe acțiuni, aflată în proprietatea statului român, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, cu sediul în București, bd. Gheorghe Magheru nr. 33, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Registrului comerțului al municipiului București cu numărul ..................., reprezentată de dl .................., director general, și dl ................, director general adjunct economic, în calitate de vânzător,

și

Producător (...............), societate comercială pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, cu sediul în ................, înregistrată la Oficiul Registrului comerțului din ........................., cu numărul ..................., reprezentată de ................, director general, și ............................, director general adjunct economic, în calitate de cumpărător,

ambele denumite în continuare părți,

au fost convenite următoarele:

ARTICOLUL 2
Obiectul contractului

2.1. Asigurarea de către CONEL a serviciului de transport pentru energia electrică vândută de producător pe piața angro de energie electrică, pe perioada de valabilitate a contractului.

2.2. Cantitatea de energie electrică pentru care se realizează serviciul de transport este cea livrată în nodurile rețelei de transport a SEN de către producător.

ARTICOLUL 3
Condiții de desfășurare a tranzacțiilor

3.1. În vederea fluidizării plăților, costul serviciului de transport va fi achitat de către Societatea Comercială "Electrica" - S.A. direct către CONEL, conform Codului comercial al pieței angro de energie electrică. În acest scop CONEL va emite factura de plată producătorului, care își va da acceptul și o va transmite pentru achitare Societății Comerciale "Electrica" - S.A.

3.2. Producătorul va încheia cu Societatea Comercială "Electrica" - S.A. o convenție de plăți în care se stipulează mecanismul descris la paragraful 3.1. Această convenție constituie o condiție pentru semnarea prezentului contract și, totodată, o anexă la acesta.

3.3. Cantitatea de energie electrică pentru care se asigură serviciul de transport de către CONEL este cea introdusă de producător în nodurile rețelei de transport. Ea este stabilită pentru fiecare interval bază de decontare, conform anexei, care este parte integrantă la prezentul contract. Valorile sunt în conformitate cu procedura prețuri și cantități de energie electrică și tariful de transport.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...