Furnizarea energiei termice către consumatorii finali, industriali și similari.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT-CADRU
de vânzare-cumpărare a energiei termice produse de operatorii economici aflați în competența de reglementare a ANRE
nr. ......... din .................

Părțile contractante

Între ................................................., reprezentată legal prin ......................., cu sediul în ..................................., adresa: ....................................., județul ......................., codul poștal .............., telefon .............., telex ................., fax .................., codul fiscal R- ........................., înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. ..........., cod unic de înregistrare nr. ........................., cont de virament nr. ..........................., deschis la ................, titular al licenței ANRE nr. .................., reprezentată prin .......................................... (director/manager) și ..............................................., (director economic) denumită producător de energie termică în centrale electrice de cogenerare, având calitatea de vânzător, pe de o parte,

și ..............................., reprezentată legal prin ..................., cu sediul în ....................., adresa: ......................................, județul ......................., codul poștal .............., telefon .............., telex ................., fax .................., codul fiscal R- ........................., înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. ..........., cod unic de înregistrare nr. ........................., cont de virament nr. ..........................., deschis la ......................................., titular al licenței ANRSC nr. ............., reprezentată prin ........................ (director/manager) și ............................................, (director economic) denumită furnizor/consumator direct de energie termică, având calitatea de cumpărător, pe de altă parte,

s-a încheiat prezentul contract.

Terminologie

Art. 1.

Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în anexa nr. 1.

Obiectul contractului

Art. 2.

Obiectul prezentului contract îl constituie vânzarea de către vânzător și cumpărarea de către cumpărător a energiei termice livrate din centrala/centralele electrice de cogenerare prevăzută/prevăzute în anexa nr. 2 [în vederea furnizării acesteia consumatorilor de energie termică racordați la SACET din localitatea .....................] și reglementarea raporturilor dintre vânzător și cumpărător privind vânzarea-cumpărarea energiei termice, măsurarea, facturarea, plata și condițiile de livrare ale acesteia.

Art. 3.

Delimitarea instalațiilor aflate în exploatarea comercială a vânzătorului de instalațiile aflate în proprietatea/exploatarea comercială a cumpărătorului se face potrivit anexei nr. 4, ținându-se seama de prevederile Convenției de exploatare prevăzute în anexa nr. 5.

Durata contractului

Art. 4.

Prezentul contract s-a încheiat pe o durata de........ [minimum 5 ani de la intrarea în vigoare a contractului pentru instalații de producere a energiei termice intrate în funcțiune înainte de 1998 și neretehnologizate/minimum 10 ani de la intrarea în vigoare a contractului pentru instalații de producere a energiei termice noi sau retehnologizate].

Condiții de desfășurare a vânzării-cumpărării energiei termice

Art. 5.

Vânzarea-cumpărarea energiei termice pe baza prezentului contract se desfășoară în condițiile de livrare prevăzute în anexa nr. 11, precum și cu respectarea condițiilor stabilite prin [Avizul de racordare nr. ..... din .............., prevăzut în anexa nr. 3, și prin] Convenția de exploatare prevăzută în anexa nr. 5.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...