Furnizarea energiei electrice la marii consumatori finali, industriali și similari.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

1. Părțile contractante

Între ........................., reprezentată legal prin ..................., cu sediul în ......................, județul .............., cod poștal ......., telefon ..............., fax ........., telex ........, codul fiscal ........., înscrisă în registrul comerțului la nr. ................, cod SIRUES .........., cont de virament nr. .............., deschis la .................., reprezentată prin ................................. și ....................................., (director) (director economic) denumită furnizor, având calitatea de vânzător, pe de o parte, și ............., cu sediul în ..............., județul .................., cod poștal .........., telefon ...................., fax ................, telex ....................., cod fiscal ................., înscrisă în registrul comerțului la nr. ........., cod SIRUES ..........., cont de virament nr. ............, deschis la ........., reprezentată prin ......................... și ................................, (director) (director economic) denumită consumator, în calitate de cumpărător, pe de altă parte, s-a încheiat prezentul contract.

2. Obiectul contractului

Art. 1.

(1) Obiectul contractului este furnizarea energiei electrice la locul de consum ........... din localitatea ........., adresa1) ............., și reglementarea raporturilor dintre furnizor și consumator privind furnizarea, facturarea, plata și alte servicii, precum și condițiile de consum al energiei electrice.

(2) Instalațiile electrice aparținând părților se delimitează potrivit anexelor nr. 4 și 5 la prezentul contract.

(3) Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în anexa nr. 1 la acesta.

3. Durata contractului

Art. 2.

Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie pe perioada de ..................., convenită de părți, furnizarea făcându-se în condițiile stabilite prin Avizul de racordare nr. ................ din ..................., emis de ..................... (anexa nr. 2 la prezentul contract), și convenția de exploatare (anexa nr. 5 la prezentul contract).

4. Energie electrică și puteri contractate

Art. 3.

(1) Cantitatea de energie electrică și puterile maxime contractate care pot fi absorbite din instalațiile de alimentare în regim normal de funcționare sunt prevăzute în anexa nr. 6 la prezentul contract. Modificarea acestor valori se poate efectua de comun acord, la inițiativa oricăreia dintre părți, cu minimum 5 zile lucrătoare înaintea începerii perioadei pentru care se solicită modificarea.

(2) Pentru regimul de limitare sau de restricție, precum și pentru situația de avarie în S.E.N., puterile care se pot reduce și puterile care se pot deconecta sunt prevăzute în anexa nr. 7 la prezentul contract.

(3) Regimul de limitare sau de restricție se aplică în conformitate cu prevederile anexei nr. 8 la prezentul contract, până la intrarea în vigoare a Codului rețelei de transport și a Codului rețelei de distribuție.

(4) Consumatorii întreruptibili pot negocia clauze suplimentare de diminuare a puterii absorbite și/sau de întrerupere, în condițiile obținerii unor reduceri tarifare, compensatorii și existenței unor reglementări legale.

Art. 4.

În cazul consumatorului cu centrală electrică proprie interconectată la rețelele electrice de distribuție/transport, eventuala achiziție de energie electrică va forma obiectul unui contract separat de contractul de furnizare.

5. Determinarea cantităților de energie electrică furnizate și a puterilor absorbite

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...