Furnizarea energiei electrice la micii consumatori finali, industriali și similari.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT-CADRU
de furnizare a energiei electrice la micii consumatori finali, industriali și similari, la tarife reglementate nr. ............ din anul ........, luna ........, ziua ..........

1. Părțile contractante

Între ........................., reprezentată legal prin ..................., cu sediul în ......................, județul .............., cod poștal ......., telefon ..............., fax .........., telex ........, cod fiscal ..........., înscrisă în registrul comerțului la nr. ................, cod SIRUES .........., cont virament nr. ..............., deschis la ...................., reprezentată prin ................................. și prin ................................, (director) (director economic) denumită furnizor, având calitatea de vânzător, pe de o parte, și ............., cu sediul în ..............., județul .................., cod poștal .........., telefon ...................., fax ................, telex ....................., cod fiscal ................., înscrisă în registrul comerțului la nr. ........., cod SIRUES ..........., cont de virament nr. ............, deschis la ........., reprezentată prin ......................... și prin ..........................., (director) (director economic) denumită consumator, în calitate de cumpărător, pe de altă parte, s-a încheiat prezentul contract.

2. Obiectul contractului

Art. 1.

(1) Obiectul contractului: furnizarea energiei electrice la locul de consum ........... din localitatea ........., adresa1) .................., și reglementarea raporturilor dintre furnizor și consumator privind furnizarea, facturarea, plata și alte servicii, precum și condițiile de consum al energiei electrice.

(2) Instalațiile electrice aparținând părților se delimitează potrivit anexelor nr. 4 și 5 la prezentul contract.

(3) Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în anexa nr. 1 la acesta.

3. Durata contractului

Art. 2.

Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie pe perioada ....................., convenită de părți, furnizarea făcându-se în condițiile stabilite prin Avizul de racordare nr. ................. din .................., emis de ................................... (anexa nr. 2 la prezentul contract), și prin convenția de exploatare (anexa nr. 5 la prezentul contract).

4. Energie electrică și puteri contractate

Art. 3.

(1) Cantitatea de energie electrică și puterile maxime contractate care pot fi absorbite din instalațiile de alimentare în regim normal de funcționare sunt prevăzute în anexa nr. 6 la prezentul contract. Modificarea acestor valori se poate efectua de comun acord, la inițiativa oricăreia dintre părți, cu minimum 5 zile lucrătoare înaintea începerii perioadei pentru care se solicită modificarea.

(2) Consumatorii întreruptibili pot negocia clauze suplimentare de diminuare a puterii absorbite și/sau de întrerupere, în condițiile obținerii unor reduceri tarifare compensatorii și ale existenței unor reglementări legale.

5. Determinarea cantităților de energie electrică furnizate și a puterilor absorbite

Art. 4.

Determinarea puterilor maxime absorbite și a cantităților de energie electrică furnizate se face pe baza indicațiilor grupurilor de măsurare/contoarelor pentru decontare, instalate de către furnizor, la care se fac corecțiile prevăzute în anexele nr. 3 și 4 la prezentul contract.

Art. 5.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...