Furnizarea energiei electrice la consumatorii eligibili.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT-CADRU
de furnizare a energiei electrice la consumatorii eligibili
Nr. ............. din ...............

Părțile contractante

Între ................, reprezentată legal prin ................., cu sediul în ....................., adresa ................., județul/sectorul .........., codul poștal .............., telefon .................., telex ................, fax ......................., codul fiscal R- ............, înscrisă în registrul comerțului la nr. J ......................, cont de virament nr. .............., deschis la ........., reprezentată prin .................. și ................., denumită în continuare furnizor, având calitatea de vânzător, pe de o parte,

și ..................., reprezentată legal prin .................., cu sediul în ......................, adresa .............., județul/sectorul ............, codul poștal ............, telefon ............., telex ........., fax ........, codul fiscal R- ........., înscrisă în registrul comerțului la nr. J .........., cont de virament nr. ............, deschis la ...................., reprezentată prin ......................... și ....................... denumită în continuare consumator, având calitatea de cumpărător, pe de altă parte, s-a încheiat prezentul contract.

Obiectul contractului

Art. 1. -

Obiectul contractului îl constituie vânzarea fermă de către furnizor și achiziția fermă de către consumator a unor cantități determinate (pe o anumită perioadă de timp) de energie electrică, la prețuri convenite la locul de consum ......................... din localitatea ..........................., adresa .........................................................................

(se admit mai multe locuri de consum numai în cazul consumului
pentru transport electrificat)

Condiții de desfășurare a vânzării/cumpărării

Art. 2. -

(1) Cantitatea de energie electrică ce urmează să fie cumpărată de consumator de la furnizor în fiecare interval bază de decontare face obiectul anexei nr. 2 la prezentul contract, fiind stabilită în baza procedurii agreate de părți.

(2) Furnizorul își va îndeplini obligația de a vinde energia contractată prin:

a) producerea de către oricare dintre capacitățile prevăzute în portofoliul de capacități de producere al contractului. Lista cuprinzând grupurile/centralele care constituie portofoliul de capacități de producere al contractului face obiectul anexei nr. 3 la prezentul contract;

b) cumpărarea de energie conform Codului comercial al pieței angro de energie electrică (ANRE 22.2.130.1.01.05/07/99).

(3) Consumatorul va plăti furnizorului energia contractată la prețul prevăzut în contract, conform anexei nr. 4 la prezentul contract.

(4) Între cantitatea de energie electrică contractată și cea efectiv furnizată pot apărea diferențe în fiecare interval bază de decontare, care se regularizează pe baza prezentului contract, ca urmare a:

- modificării cererii consumatorului, anunțată cel mai târziu cu o zi înainte;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...