Cont de depozit.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE CONT DE DEPOZIT

Art. 1. - Banca "..............." Sucursala (Agenția) .......... cu sediul în .............. str. .......... nr. .... județul .......... denumită în prezentul contract "banca", reprezentată prin ............. în calitate de ............... și ............................ în calitate de ............... pe de o parte și:

Art. 2. - S.C. ........................ cu sediul în ................... str. ............... nr. .... județul (sectorul) ........... telefon nr. ........ fax nr. ........ telex ............. înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului ........... sub nr. ............ din ............ reprezentată prin ............ în calitate de ................. și ............. în calitate de ............... denumită în prezentul contract "client", a intervenit prezentul contract de cont de depozit, în condițiile care urmează:

Art. 3. - Obiectul prezentului contract este constituirea unui depozit bancar și efectuarea operațiunilor cu disponibilul acestui cont în sensul majorării sau diminuării depozitului inițial, banca având dreptul de a dispune de aceste fonduri în propriul său interes dar și obligația de a le restitui la cererea deponentului sau de a executa ordinele acestuia date prin cec, prin virament (ordin de plată sau aviz de prelevare) sau prin card bancar cu privire la transferul fondurilor în favoarea altor persoane.

Art. 4. - Termenul prezentului contract este nelimitat.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...