Vânzare-cumpărare de active.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE DE ACTIVE1)
(conținut-cadru)
Nr. ........ din ..../......../......

I. Părțile contractante

Între Societatea Comercială ................................................, reprezentată legal prin ..................., cu sediul în str. ................, nr. ........ sectorul .............., municipiul București/județul ............, tel. ......................, fax ......, cu contul nr. ........................, deschis la Banca .............................., Sucursala ...................., codul fiscal nr. ..................., denumită în continuare vânzător, și

Societatea Comercială ......................................................, reprezentată legal prin .....................2), cu sediul în .................. str. .................... nr. ......................, înmatriculată la oficiul registrului comerțului cu nr. J/...../....3), codul fiscal nr. ................, cu contul nr. .........................., deschis la Banca ...................., Sucursala ...................., denumită în continuare cumpărător, s-a încheiat prezentul contract.

II. Obiectul contractului

ARTICOLUL 1

Vânzătorul se obligă să transmită dreptul de proprietate și să remită, iar cumpărătorul, să plătească și să preia bunul imobil4), situat în .............., cu terenul aferent5) în suprafață de ........................, având următoarele vecinătăți:

- la nord: ........................;

- la sud: .........................;

- la vest: ........................;

- la est: ........................ .

Proprietatea se transmite, de drept, cumpărătorului, în momentul semnării contractului, în conformitate cu art. 1650 alin. 1 din Codul civil6).

Predarea-preluarea bunului se face prin proces-verbal anexat la prezentul contract.

III. Prețul și modalitățile de plată

ARTICOLUL 2

Valoarea contractului este de ..................... lei (inclusiv garanția de participare)7).

Evoluția ratei inflației sau a cursului de schimb valutar, care se înregistrează ulterior perfectării prezentului contract, nu determină renegocierea prețului8).

ARTICOLUL 3

Modalități de plată

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...