Transport maritim.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE TRANSPORT MARITIM

Art. 1. -

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Compania de Navigație Maritimă ................................. cu sediul în ............... str. ................... nr. ....., telefon ................ fax ................... cont de virament nr. ...................... deschis la Banca .........................................., înregistrată la Registrul Comerțului ............... sub nr. ................, având cod fiscal nr. ................, reprezentată prin ........................... director general și .............. ......................................... contabil șef, în calitate de CĂRĂUȘ și

Societatea Comercială ............................ cu sediul în ............. str. ................... nr. ...... telefon ................. fax .............. cont de virament nr. .............. deschis la Banca .........................., înregistrată la Registrul Comerțului ............... sub nr. .................., având cod fiscal nr. ............., reprezentată prin .......................... director general, în calitate de BENEFICIAR

Art. 2. -

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract constă în transportul cantității de .................................. de către cărăuș la .................... de la .................................................. eșalonat în mod egal pe luni.

Transportul este executat pe relațiile menționate mai sus cu asigurarea manevrării barjelor în cele două porturi.

Art. 3. -

DURATA CONTRACTULUI

Contractul se încheie pe perioada ........................................ și poate fi prelungit de comun acord printr-un act adițional la contract semnat de ambele părți.

Art. 4. -

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...