Reseller (1).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE RESELLER

Încheiat între:

S.C. ................ S.A., cu sediul în ........., str. ......., nr. ......, județul .........................., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .............., având cod fiscal ................... și cont nr. .............. deschis la ........................ în calitate de PRODUCĂTOR, reprezentată prin ................................................................................

și

S.C. ................ S.R.L., cu sediul în ........., str. ......., nr. ...., județul .........................., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .............., având cod fiscal .................... și cont nr. .............. deschis la .......................... în calitate de RESELLER, reprezentată prin ................................................................................

a intervenit prezentul contract de reseller a produselor .................... livrate de PRODUCĂTOR.

Art. 1. -

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract îl constituie cumpărarea de către reseller a produselor ........................ de la producător, cu preț de reseller, având obligația de a le vinde mai departe la valoarea TTI înscrisă în oferta producătorului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...