Back

Înfiinţarea Centrului de consultanţă şi informare a consumatorilor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle


*) Prezentul model nu mai este de actualitate!

CONVENŢIE

încheiată între Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor (după caz, consiliul local), cu sediul în ..........., telefon ............., cod fiscal ..........., cont virament ..................... deschis la ...................., reprezentat de .............................., şi (numele, prenumele şi funcţia)

Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor ........................, cu sediul în ........, telefon ....., cod fiscal ......, cont virament ........... deschis la .........., reprezentată de ......................., preşedintele asociaţiei, (numele şi prenumele) pentru înfiinţarea şi funcţionarea centrului de consultanţă şi informare a consumatorilor

Obiectul convenţiei

Art. 1.

Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor (după caz, Consiliul Local .................) alocă în anul ............... o sumă de ......... lei de la bugetul de stat (după caz, de la bugetul local) Asociaţiei ..............., pentru înfiinţarea şi funcţionarea centrului de consultanţă şi informare a consumatorilor care desfăşoară activităţi gratuite în folosul consumatorilor, constând în informaţii, recomandări şi consultanţă pentru problemele legate de achiziţionarea unui produs sau serviciu.

Obligaţiile asociaţiei

Art. 2.

Asociaţia, în calitate de beneficiar al finanţării, are următoarele obligaţii:

a) să folosească sumele în mod exclusiv în conformitate cu destinaţiile prevăzute la art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2000;

b) să prezinte Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor (după caz, consiliului local), semestrial, un raport asupra activităţii;

c) în caz de nerespectare a prevederilor legale în vigoare să returneze, în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată, sumele primite, precum şi penalităţile aferente acestora, potrivit dispoziţiilor legale. Obligaţiile Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor (după caz, ale consiliului local)

Art. 3.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...