Transport auto de mărfuri.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE TRANSPORT AUTO DE MĂRFURI

Art. 1. -

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea .............................. S.A. cu sediul în .................. str. ............ nr. ....., telefon ................ fax ................... cont de virament nr. ................ deschis la Banca ................................, înregistrată la Registrul Comerțului ............... sub nr. .................., având cod fiscal nr. ............., reprezentată prin .......................... director general și ............................... contabil șef, în calitate de CĂRĂUȘ și

Societatea ............................ cu sediul în ............. str. .................... nr. ..... telefon ................. fax .............. cont de virament nr. .............. deschis la Banca .........................., înregistrată la Registrul Comerțului ................. sub nr. ................, având cod fiscal nr. .............., reprezentată prin ......................... director general, în calitate de EXPEDITOR

Art. 2. -

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract constă în transportul cantității de ........... de către cărăuș la .............. de la ........ contra unui tarif de transport.

Art. 3. -

DURATA CONTRACTULUI

Contractul se încheie pe perioada ........................................ și poate fi prelungit de comun acord printr-un act adițional la contract semnat de ambele părți.

Art. 4. -

TARIFELE

Tarifele de transport sunt cele din Anexa nr. 1.

Art. 5. -

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...