Comodat (2).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINȚĂ – COMODAT AUTOTURISM

Încheiat astăzi, .../......../.........

I. PĂRTILE CONTRACTANTE

I. 1. ........................., domiciliat în ............., str. ............., nr. ......, Bl. .........., sc..........., ap. ........, născută la data de ........., în ...................., posesor al C.I. seria ......., nr. ............, eliberat de ..............., C.N.P. ................................., în calitate de comodant, pe de o parte,

și

I. 2. ..........................................., C.I.F. ...................., reprezentat ..........................., domiciliat................., str. ............., nr......., Bl. ......, sc. ..., ap. ...., născută la data de ...................., în ............., posesor al C.I. seria ........., nr. .........., eliberat de ........................, CNP .................................., în calitate de comodatar, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1. Obiectul contractului îl constituie autoturismul marca ................., tipul ............ de culoare ......................, an fabricație ........................, cu număr de identificare ................., număr de omologare ........................ , capacitate cilindrica ............ cmc, serie motor ........................ serie șasiu ............, înscris în circulație sub nr. ........................, conform certificatului de înmatriculare nr. .......................... emis de ......................

II.2. Eu, comodantul ........................... , în calitate de proprietar, în conformitate cu art. 2146 din Codul civil, declar că împrumut comodatarului, cu titlu gratuit, autoturismul ce face obiectul prezentului contract, în scopul de a-i servi la ........................................................................................................................................................................................... . Comodatarul are dreptul sa foloseasca autoturismul pe drumurile publice din tara si din strainatate, fara acordul prealabil al comodantului.

II.3. Eu, comodantul ............................. declar că autoturismul ce face obiectul prezentului contract nu este sechestrat sau urmărit și a intrat în proprietatea mea prin ........................................ *

II.4. Eu, comodatarul ............................... declar că primesc cu titlu gratuit spre folosință autoturismul ce face obiectul prezentului contract.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...