Utilizare (2).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE UTILIZARE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Societatea comercială ......................................, cu sediul în localitatea .........................., județul ..............................., str. ........................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ........, tel. ....................., fax ......................, cont e-mail ..........., înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. ................., având contul nr. ..........................., deschis la ............................, cod fiscal ...................., reprezentată prin ................................., având funcția de ........................, în calitate de FURNIZOR,

și

2. Societatea comercială ......................................, cu sediul în localitatea .........................., județul ..............................., str. ........................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ........, tel. ....................., fax ......................, cont e-mail ..........., înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. ................., având contul nr. ..........................., deschis la ............................, cod fiscal ...................., reprezentată prin ................................., având funcția de ........................, în calitate de UTILIZATOR.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract îl constituie împrumutul de folosință pe care FURNIZORUL îl acordă UTILIZATORULUI, cu privire la următorul echipament: ................................................................................

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...