Vânzare-cumpărare imobil cu plata în rate.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE CU PLATA ÎN RATE
Nr......../............ din.....

Între

......................., reprezentat prin director și contabil-șef ........., în calitate de vânzător, pe de o parte,

și

Dl./D-na. ................., născut(ă) .............. în .................... sectorul (județul) .........., la data ........., fiul (fiica) lui ............, legitimat cu buletin/carte de identitate seria ....... nr. ..........., eliberat de la data de ........., domiciliat(ă) în ............... str. ............, nr. ........... bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ...., județ/sector ................ căsătorit(ă) cu ................ născut(ă) în .................. sector(județul) ............, la data de ........... fiul (fiica) lui .................... și al ................, legitimat(ă) cu buletin/carte de identitate, seria ....... nr. ...., eliberat de ............ la data de ........, domiciliat(ă) în ........... str. ............... nr. ............ bl. ....., sc. ......, et. ...., ap. ...., județ/sector ........., în calitate de cumpărător, pe de altă parte, ca urmare a cererii nr. .......... și poziției din lista de priorități, nr. ........., și în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea locuinței nr. 114/1996 (modificat de Legea nr. 145/1999 și completat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2000), s-a încheiat prezentul contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...