Construcție a unei locuințe cu credit.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

 Înregistrat la ..................

Nr. ......... din ...............

CONTRACT
de construire a unei locuințe cu credit nr. ..........................

Între subscrișii: Consiliul Local al .................. (Consiliul General al Municipiului București), prin ...........*), reprezentat prin director ......... și contabil-șef ..................., în calitate de contractant, pe de o parte, și ..................., domiciliat/domiciliată în localitatea ................., str. ................... nr. .........., bl. ......., et. ......., ap. ........, sectorul/județul .................., legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria ........ nr. ........, eliberat/eliberată de .......... la data de .............., denumit/denumită beneficiar, pe de altă parte, în baza art. 7 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, a intervenit următorul contract de construire și de creditare a unei locuințe proprietate, în baza cererii nr. ...../....... și a poziției din lista de priorități nr. ......./............

______________

*) Agentul economic specializat pentru a derula investiția - construcția de locuințe.

I. Contractantul se obligă:

a) să asigure beneficiarului construirea unei locuințe proprietate potrivit proiectului de execuție nr. ...... din ......., acceptat de beneficiar, locuință ce va fi situată în localitatea ............., str. ............... nr. ......., bl. ....., et. ...., ap. ....., sectorul/județul ........, compusă din ......... camere și dependințe, în suprafață construită de ............. m2 în proprietate exclusivă și o cotă-parte de ........% din proprietatea comună.

Valoarea locuinței la data prezentului contract este de ................... lei, din care prețul garajului ............. lei și al boxei ................ lei.

Prețul definitiv al locuinței se stabilește la terminarea construcției, iar pentru diferența dintre acesta și prețul locuinței la data contractării se încheie cu beneficiarul un act adițional la prezentul contract, care va cuprinde clauze privind termenele și modalitățile de plată a acesteia;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...