Închiriere locuințe proprietate de stat.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

 Înregistrat la .....................

Nr. .............. din .............

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
pentru suprafețele cu destinație de locuință*)

_____________

*) Utilizat pentru închirierea locuințelor din proprietatea statului sau a unităților economice cu capital de stat.

Între subsemnații: ................, în calitate de proprietar, cu domiciliul (sediul) în localitatea ................., str. ....................... nr. ..., bl. ......, sc. ......, et. ....., ap. ......., județul/sectorul .............., reprezentat/reprezentată prin ........, legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ........, eliberat/eliberată la data de ........, și ......., cu domiciliul în localitatea .........., str. .......... nr. ......, bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ......., județul/sectorul ............, legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria ....... nr. ......, eliberat/eliberată la data de .............., a intervenit prezentul contract de închiriere.

I. Obiectul închirierii

Primul, în calitate de proprietar, închiriază, iar al doilea, în calitate de chiriaș, ia cu chirie locuința din localitatea ................, str. .......... nr. ......, bl. ......., sc. ....., et. ...., ap. ......, județul/sectorul ....., compusă din ....... camere în suprafață de ......... m2 (cameră..... m2, cameră .......... m2, cameră ....... m2, cameră ...... m2), dependințe în suprafață de ...... m2 (baie ...... m2, bucătărie ..... m2, WC ...... m2, debara ..... m2, cămară ..... m2, boxă ... m2, hol ...... m2, pod .... m2, pivniță ........ m2, boxă ....... m2) și curte (grădină) ....... m2, terasă ........ m2, folosite în exclusivitate și ......... m2, folosite în comun.

Locuința care face obiectul închirierii va fi folosită de chiriaș și de familia sa compusă din: ..... chiriaș ..... soție ..... fiu ....... fiică.

Locuința descrisă la cap. I se predă în stare de folosință, cu instalațiile și inventarul prevăzute în procesul-verbal de predare-preluare încheiat între subsemnații, care face parte integrantă din prezentul contract.

Termenul de închiriere este de ..... ani (luni), cu începere de la data de ....... până la data de .... **).

La expirarea termenului contractul poate fi reînnoit cu acordul ambelor părți.

_______________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...