Închiriere (1).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

I. Părțile contractante

Între .......................... statutul juridic ........................... actul de înființare ............... cu sediul în ............................... reprezentat prin .................. funcția ........................ în calitate de locator și .................................................................. statutul juridic .................. cu sediul în ............................... reprezentat prin .................. funcția .................... în calitate de locatar,

În baza aprobării ............. din .................. s-a încheiat prezentul contract de închiriere.

II. Obiectul contractului

Art. 1. -

...................................................................................................................................... Obiectul contractului este procurarea folosinței bunului (imobil sau mobil) ..................................................................... situat în ................ .

Art. 2. -

Predarea-primirea obiectului închirierii este consemnată în procesul-verbal, anexă la contract.

III. Termenul

Art. 3. -

Termenul închirierii este de ............... ani (luni) cu începere de la data procesului-verbal menționat la art. 2.

IV. Prețul

Art. 4. -

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...