Concesiune (1).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE CONCESIUNE

- model orientativ -

I. Părțile contractante

Între ministerul/organul de specialitate al administrației publice centrale/consiliul județean/consiliul local/instituția publică de interes local .............................., cu sediul în .................................., reprezentat prin ........................., având funcția de .................., în calitate de concedent, pe de o parte, și ........................................................................., persoană fizică (domiciliul, buletinul/cartea de identitate)/persoană juridică (actul constitutiv al agentului economic) ....................................., cu sediul principal în ...................., reprezentat prin ................., având funcția de ......................., în calitate de concesionar, pe de altă parte, la data de ......................................................, la sediul concedentului (alt loc, adresă etc.) ............................., în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, și al Hotărârii (Guvernului, consiliului județean, orășenesc sau comunal) de aprobare a concesionării nr. ......................... din ........................., s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

II. Obiectul contractului de concesiune

Art. 1. -

(1) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea unui bun, ................................., situat în .................................., în conformitate cu obiectivele concedentului.

(2) Obiectivele concedentului sunt:

a) ......................................................................... ;

b) ......................................................................... ;

c) ......................................................................... ;

d) ..................................................................... etc.

(3) În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

a) bunurile de retur: ......................................................;

b) bunurile proprii: ...................................................... .

III. Termenul

Art. 2. -

(1) Durata concesiunii este de .................... ani, începând de la data de .................. .

(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...