Închiriere (2).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Art. 1.

PĂRȚILE

1. Dl./D-na ........................, domiciliat în ........................, str. ................, nr. ....., cetățean român, identificat cu C.I. seria .... nr. ..........., în calitate de proprietar

2. Dl./D-na ......................., domiciliat în ........................., str. ................, nr. ....., cetățean român, identificat cu C.I. seria .... nr. ..........., în calitate de chiriaș.

Art. 2.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Proprietarul închiriază chiriașului garsoniera din str. ...................., nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., contra unei chirii.

Art. 3.

TERMENUL CONTRACTULUI

Închirierea va începe la data de ........ și se va sfârși la data de ...... . Contractul poate fi prelungit de comun acord.

Art. 4.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...