Vânzare-cumpărare a unei succesiuni.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE SUCCESIUNE

PĂRȚILE

1. Dl./D-na .................... , domiciliat în ..................., str. .............., nr. ....., cetățean român, identificat cu C.I. seria ...... nr. ..........., CNP .............., în calitate de vânzător

2. Dl./D-na .................... , domiciliat în ................., str. ................, nr. ....., cetățean român, identificat cu C.I. seria .... nr. ........... , CNP................. , în calitate de cumpărător

au hotărât încheierea prezentului contract de vânzare a succesiunii

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Subsemnatul (V), în calitate de proprietar al averii defunctului ................, prin certificatul de moștenitor nr. ..... eliberat de notarul public ........... din ..................., vând întreaga moștenire cuprinzând atât active cât și pasive, cumpărătorului.

sau

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...