Vânzare-cumpărare pe încercate.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea  ................. înmatriculată la nr. ............. în Registrul comerțului, cu sediul în ................., cod poștal .............., telefon ............, fax ............. având contul ................... deschis la .................., reprezentată de Președintele Consiliului de administrație director general ............... în calitate de vânzător

și

Societatea  ................. înmatriculată la nr. ............. în Registrul comerțului, cu sediul în .................. str. ..................... telefon .......... telex ............. fax .........., având contul ............ deschis la ............. reprezentată prin ...................... în calitate de cumpărător, s-a încheiat prezentul contract.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.

Obiectul contractului privește vânzarea de către vânzător a unei cantități de .................. de banda de oțel, cumpărată de cumpărător pentru realizarea ......................................

Art. 2.

Vânzătorul se obligă să transmită proprietatea mărfii, iar cumpărătorul să primească și să plătească prețul convenit la termenele și în condițiile stipulate în contract. Marfa se determină în anexele contractului prin calitate, sortiment, specificație, caracteristici, de către vânzător.

III. TERMENE DE LIVRARE

Art. 3.

Termenele de livrare sunt prevăzute în anexele contractului - pentru fiecare poziție. Termenele contractuale sunt de regulă trimestriale, eșalonările din cadrul trimestrului stabilindu-se prin acordul părților.

Vânzătorul poate livra marfa în avans față de termenele prevăzute numai cu acordul cumpărătorului.

Termenul de livrare poate fi reprogramat de vânzător în cazul neîndeplinirii de către cumpărător a obligațiilor ce cad în sarcina sa, prevăzute la cap. XIII "clauze speciale".

De la data livrării mărfii, riscul se transmite de la vânzător la cumpărător, data livrării fiind considerată data semnării avizului de expediție de către delegatul cumpărătorului.

IV. CONDIȚIA SUSPENSIVĂ

Art. 4.

Vânzarea este perfectă dacă în urma procesului de producție a ......, banda de oțel se comportă conform parametrilor tehnici acceptați de părți. Termenul de încercare este fixat de vânzător la ....... zile de la data intrării în vigoare a contractului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...