Vânzare-cumpărare cu plata în rate.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE DE MĂRFURI CU PLATA ÎN RATE

Art. 1. - Părțile

Între

Societatea Comercială ....................... cu sediul în .................. str. ..................., nr. ......., reprezentată prin ....................... în calitate de vânzător

și

Dl. (d-na) .................. cu domiciliul în localitatea ................., str. ................., nr. ......, bl. ...., ap. ...., județul ................ având funcția de .............................. legitimat cu CI seria .......... nr. ................... eliberat de .............. la data de ................., în calitate de cumpărător, a intervenit prezentul contract de vânzare-cumpărare, în următoarele condiții:

Art. 2. - OBIECTUL CONTRACTULUI

Societatea Comercială ............................... vinde cumpărătorului, în valoare de ............................... lei următoarele mărfuri ............................., descrise în anexa nr. 1 care face parte integrantă din acest contract.

La semnarea prezentului contract, cumpărătorul a achitat vânzătorului un avans de ............% din prețul vânzării, conform chitanței nr. .............. din ........... .

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...