Inginerie și consultanță (consulting-engineering).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE INGINERIE ȘI CONSULTANȚĂ

PĂRȚILE

1. S.C. ..................... cu sediul în ..........., str. ..............., nr. ...., sector ......, tel. ..........., fax ................, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. ..............., cod fiscal nr. .............., cont nr. ............., deschis la ....................... reprezentată prin DIRECTOR GENERAL - ................ în calitate de FURNIZOR

2. S.C. ..................... cu sediul în ..........., str. ..............., nr. ...., sector ......, tel. ..........., fax ................, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. ..............., cod fiscal nr. .............., cont nr. ............., deschis la ....................... reprezentată prin DIRECTOR GENERAL - ................ în calitate de BENEFICIAR.

Art. 1.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Furnizorul prestează în folosul beneficiarului, servicii privind conducerea lucrărilor de construcții-montaj a instalațiilor industriale .................., acordă consultații inginerești, elaborează proiecte, efectuează studii tehnico-economice, acordă asistență tehnică, contra unui preț.

Art. 2.

TERMENUL CONTRACTULUI

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ...... ani și intră în vigoare la data semnării lui.

Art. 3.

OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...