Credit (2).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE CREDIT

Între

Banca ..................., cu sediul în ..................., str. .........., nr. ..., bl. ...., sc. .... ap. ...., sector ........, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .............., având codul fiscal nr. ............ și contul nr. ............... deschis la ............, reprezentată prin dl. ............. în calitate de Director și .................... în calitate de contabil denumită în prezentul contract banca,

și

Dl./D-na .............................. în calitate de împrumutat, domiciliat în ....................., str. ............, nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sector/județ .............., identificat cu C.I. seria .... nr. ......, eliberat de ............ la data de ............ .

Art. 1. Banca acordă împrumutatului un credit în sumă de ............ lei, pe termen de ............ cu o perioadă de grație de ...... luni, care începe de la data de ..........

Se menționează că perceperea comisioanelor și dobânzilor începe la momentul acordării și respectiv utilizării creditelor. În perioada de grație nu se rambursează credite, dar se percep dobânzi la creditele utilizate.

Art. 2. Creditul se va utiliza pentru: cumpărarea unui apartament cu 3 camere.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...