Prestări servicii - marketing.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Între:

1. S.C. .......X....... S.R.L. cu sediul în ............., str............... nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ..., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului .............., cod fiscal ........., tel./fax ......., reprezentată prin ........................ având funcția de director general,

și:

2. ................... în calitate de prestator, cu sediul în .............., str. ........., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sector/județ ....., tel. ........., fax ........, înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului ........, cod fiscal ............, reprezentată prin ....................... având funcția de ......................... a intervenit următorul contract, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru prestarea de servicii în următoarele condiții:

Art. 1.

Prestările de servicii pentru care se încheie contractul constau în promovarea în scopul vânzării licenței de folosire a programului de contabilitate, precum și asistența tehnică și suportul tehnic al acestuia pe teritoriul prestatorului.

Prin teritoriu se înțelege mulțimea clienților care folosesc programul de contabilitate, în urma încheierii unui contract cu S.C. ........X....... S.R.L., datorat activității depuse de prestator în vederea încheierii acestui contract.

Prin clienți se înțeleg persoanele fizice sau juridice, din teritoriul prestatorului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...