Cesiune neexclusivă a drepturilor patrimoniale de autor.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE CESIUNE NEEXCLUSIVĂ A DREPTURILOR PATRIMONIALE DE AUTOR

Încheiat între:

Dl./D-na ............... domiciliat(ă) în ................, str. ............ nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., sector ..........., care se legitimează cu C.I. seria .... nr. ......... în calitate de autor CEDENT

și

S.C. .................. S.R.L. cu sediul în ............., str. ............, nr. ...., bloc ...., sc. ...., ap. ...., ORC J .........., cont curent ........, deschis la ..............., reprezentată prin DIRECTOR GENERAL ............., în calitate de CESIONAR.

Art. 1. Obiectul contractului

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...