Consultanță marketing.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE CONSULTANȚĂ MARKETING

PĂRȚILE

1. S.C. ..................... cu sediul în ..........., str. ..............., nr. ...., sector ......, tel. ............., fax .............., înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. ..............., cod fiscal nr. .............., cont nr. ............., deschis la ....................... reprezentată prin DIRECTOR GENERAL - ................ în calitate de CONSULTANT

2. S.C. ..................... cu sediul în ..........., str. ..............., nr. ...., sector ......, tel. ............., fax .............., înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. ..............., cod fiscal nr. .............., cont nr. ............., deschis la ....................... reprezentată prin DIRECTOR GENERAL - ................ în calitate de BENEFICIAR

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Conceperea, la cererea BENEFICIARULUI și în condițiile arătate în prezentul contract, de proiecte și strategii de marketing.

Art. 2. DURATA

Prezentul contract se încheie pe o perioadă nedeterminată și intră în vigoare la data semnării lui.

Art. 3. OBLIGAȚIILE CONSULTANTULUI

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...