Back

Prestări servicii privind antrepozitări frigorifice.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PRIVIND ANTREPOZITĂRI FRIGORIFICE*

 Nr. ...................

din ...........................

Comanda beneficiarului nr. ....................................

din ........................

I. Partile contractante

Art. 1. Intre ............................................................. codul SIRUES .................................... cu sediul in ................. .................... cod .................. str. ............................... .................. nr. ........... judetul (sectorul) .......................... cod ............... od postal ................ nr. telefon ..................... telex ................... adresa telegrafica ..................... cont virament nr. ........................................ Deschis la B.A.I.A. - Filiala ..... ......................... reprezentat(a) prin director ......................... ........................... si contabil sef .................................... ........ avind ca organ ierarhic superior ...................................... ...... cod ...................... in subordinea ................................ cod ........................... in calitate de prestator si .................... ............... codul SIRUES .............................. cu sediul in ....... ................................ str. .......................................... nr. ....... judetul (sectorul) ....................... cod postal .............. nr. telefon .............. telex .................... adresa telegrafica ....... .............................. cont virament nr. ............................... ............ deschis la B.A.I.A. - Filiala ..................................... ............. reprezentat (a) prin director .................................... .................. si contabil sef ............................................. ......... avind ca organ ierarhic superior ..................................... cod ................... in subordinea ............................. cod ........ ............. in calitate de beneficiar, s-a incheiat urmatorul contract:

II. Obiectul contractului

Art. 2. Prestatorul se obliga sa puna la dispozitia beneficiarului spatiul frigorific necesar sub forma de camera frigorifica separata sau sa asigure spatiul de depozitare comun in aceeasi camera frigorifica, dupa caz, pentru antrepozitarea urmatoarelor cantitati de produse, pe intervalul de timp aratat mai jos:

Sortimentul Cantitatea Durata antrepozitarii
............................................................... ............................................................... ...............................................................
............................................................... ............................................................... ...............................................................
............................................................... ............................................................... ...............................................................
............................................................... ............................................................... ...............................................................
............................................................... ............................................................... ...............................................................
............................................................... ............................................................... ...............................................................
............................................................... ............................................................... ...............................................................

III. Tariful prestatiilor

Art. 3. Tariful de antrepozitare a produselor (potrivit ................. temei legal) este de:

. .................................................. lei tona/zi depozitare;

. .................................................. lei tona/zi congelare;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...