Transport.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE TRANSPORT

Art. 1.

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea Comercială ........................... cu sediul în .............. telefon .................. fax ...................... înmatriculată în Registrul Comerțului .................................. sub nr. .......................... având cont curent nr. ................... deschis la Banca .................. și codul fiscal nr. ................. prin reprezentanții legali .................. în calitate de EXPEDITOR și

Societatea Comercială ........................ cu sediul în ................. telefon ..................... fax ................... înmatriculată în Registrul Comerțului .......................... sub nr. ................ având cont curent nr. ............. deschis la Banca .............. și codul fiscal nr. .......... prin reprezentanții legali ................... în calitate de CĂRĂUȘ au convenit încheierea prezentului contract de depozit, cu următoarele clauze:

Art. 2.

OBIECTUL CONTRACTULUI: (art. 1955 Cod civil)

Cărăușul de obligă să transporte mărfurile prevăzute în anexa din prezentul contract cu .................... (se va indica felul mijlocului de transport) în perioada ........ zile, începând cu data de ........... până la data de ........ la destinatar (sediul) ............... locul ................

Expeditorul va preda mărfurile, iar cărăușul le va primi la data de .........

Art. 3.

RISCUL PIEIRII MĂRFURILOR

Riscul pieirii mărfurilor se suportă de cărăuș, după luarea în primire a mărfurilor, chiar dacă actul de transport (scrisoarea de trăsură) nu a fost întocmită de expeditor.

Art. 4.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE EXPEDITORULUI

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...