Prestări servicii (scenograf).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
(SCENOGRAF)

Art. 1.

Între

TEATRUL ..............................., cu sediul în ....................... str. ................., nr. ....., reprezentat prin ................... director și .......................... contabil șef, numit în continuare TEATRUL, pe de o parte

și

Dl./D-na. ............................ domiciliat în ........................ str. ................, nr. ....., posesor al C.I. seria ......... nr. .......... numit în continuare SCENOGRAFUL, pe de altă parte, a intervenit prezentul contract.

Art. 2.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Prin prezentul contract, SCENOGRAFUL se angajează să realizeze scenografia spectacolului produs de TEATRU cu piesa ........................................ autor ............................ regizor .....................................

Art. 3.

REMUNERAȚII ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Onorariul cuvenit SCENOGRAFULUI potrivit prezentului contract este de ....... lei brut.

Onorariul stipulat mai sus, așa cum a fost convenit la data încheierii prezentului contract, va fi actualizat în mod automat de TEATRU, cu un procentaj egal cu procentajul de indexare a salariilor, stabilit prin acte normative în materie.

Onorariul convenit potrivit articolelor precedente va fi plătit SCENOGRAFULUI de către TEATRU astfel:

- 30% la predarea schițelor de decoruri și costume și avizarea de către regizor a acestora;

- 70% în ....... tranșe, după cum urmează: (potrivit acordului părților).

Plata tranșelor de onorariu convenite se face până cel mai târziu la data de ........................

Actualizarea onorariului convenită se ia în calcul de la data intrării în vigoare a actelor normative prin care se indexează salariile și se aplică la toate tranșele de onorariu datorate.

Părțile convin de comun acord ca în situația în care spectacolul este prezentat de mai mult de ........ ori în decurs de ........... luni, SCENOGRAFUL să primească ..........% din încasările brute ale TEATRULUI pentru fiecare reprezentație are depășește acest număr.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...