Prestație artistică (actor).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE PRESTAȚIE ARTISTICĂ
ACTOR

Art. 1.

Între

TEATRUL .............................., cu sediul în ........................ str. ......................., reprezentat prin ........................ director și .................................. contabil șef, numit în continuare TEATRUL, pe de o parte

și

Dl./D-na ............................. domiciliat în ........................ str. ................, posesor al C.I. seria ...... nr. ............... numit în continuare ACTOR, pe de altă parte,

a intervenit prezentul contract.

Art. 2.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Prin prezentul contract, ACTORUL se angajează să interpreteze rolul ......... în spectacolul produs de TEATRU cu piesa ..................., autor ............ regizor ........................................

Art. 3.

REMUNERAȚII ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Onorariul cuvenit ACTORULUI potrivit prezentului contract este de ........... lei brut pentru fiecare spectacol.

Onorariul convenit la alin. 1 este datorat ACTORULUI și pentru un număr de ........ repetiții.

Onorariul stipulat la alin. 1 și 2, așa cum a fost convenit la data încheierii prezentului contract, va fi actualizat în mod automat de către TEATRU, cu un procentaj egal cu procentajul de indexare a salariilor, stabilit prin actele normative în materie.

Onorariul convenit potrivit articolelor precedente va fi plătit lunar de către TEATRU ACTORULUI până cel târziu la data de ................... a fiecărei luni, pentru spectacolele și repetițiile ce au avut loc în luna anterioară.

Actualizarea onorariului convenită potrivit alin. 3 se ia în calcul de la data intrării în vigoare a actelor normative prin care se indexează salariile.

Art. 4.

DURATA ȘI LOCUL EXECUTĂRII CONTRACTULUI

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...