Editare (2).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE EDITARE

Art. 1. PĂRȚILE

Editura ...................., cu sediul în .................... înmatriculată în Registrul Comerțului ..................... sub nr. ........................., reprezentată de ....................... în calitate de director general, pe de o parte, și

Dl./D-na. .......................... posesor CI seria ... . nr. ............, domiciliat în ............ str. .................. nr. ..... bl. ..... ap. ..... sect. ...., în calitate de autor, a intervenit următorul contract de editare:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...