Concesiune exclusivă.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE CONCESIUNE EXCLUSIVĂ

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTULUI

Societatea Comercială ............................................. cu sediul social în ................. str. ......................... nr. ................. județul/sector al municipiului București ...................... înmatriculată în Registrul comerțului ................. sub nr. ................. având contul de virament nr. ................... deschis la Banca .................. funcționând potrivit legislației statului ............................... reprezentată legal prin ............................ având funcția de ............................. cetățean .................. posesor act de identitate/pașaport nr. ............. în calitate de CONCEDENT și

Societatea Comercială ............................................. cu sediul social în .............. str. ................... nr. ........... județul/sector al municipiului București ........................... înmatriculată în Registrul comerțului ................ sub nr. ................... având contul de virament nr. .................. deschis la Banca ................... funcționând potrivit legislației statului .................... reprezentată legal prin .............. cetățean ................. posesor act de identitate/pașaport nr. .............. în calitate de CONCESIONAR au încheiat prezentul contract.

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Concedentul acordă dreptul de aprovizionare și desfacere exclusivă a produselor sale prevăzute în anexa nr. 1 a prezentului contract în cadrul teritoriului determinat prin art. 3 concesionarului cumpărător, iar concesionarul acceptă să cumpere și să desfacă produsele concedentului în condițiile stipulate mai jos.

Pe durata acestui contract, concedentul îl va aproviziona cu produse pe concesionar, în mod continuu.

Concesionarul se obligă să depună toate eforturile pentru a vinde produse în teritoriu.

Art. 3. DURATA CONTRACTULUI

Contractul se încheie pe o durată de ........... începând cu data de ........ până la data de .......... Părțile pot conveni prelungirea prezentului contract, în care scop pot încheia act adițional scris și semnat de ambele părți.

Art. 4. DEFINIȚIA UNOR TERMENI

În cazul prezentului contract, expresiile de mai jos vor avea următoarele semnificații:

a) "Produse" - înseamnă toate produsele enumerate în anexa nr. 1 prin prezentul contract. Prețurile sunt cele prevăzute în anexa nr. 2, fiind prețuri franco-depozit;

b) "Teritoriu" - înseamnă următoarea arie geografică ................ în care concesionarul va revinde produsele cumpărate de la concesionar și va transmite acestuia orice comandă sau cerere de ofertă primită de la un terț, aflat în teritoriu. Comenzile/cererile de oferte primite de concesionar de la terțe persoane aflate în afara teritoriului vor fi comunicate imediat concedentului vânzător.

Art. 5. CANTITĂȚI MINIME DE PRODUSE

Concesionarul se obligă să cumpere pe toată durata contractului, în etape, tranșe (lunare, trimestriale, semestriale etc.) ................................ produsele prevăzute în anexa nr. 1 din prezentul contract.

Cantitatea/valoarea totală minimă de produse cumpărată de concesionar va fi de ................. În cazul în care produsele nu se vând, cantitatea prevăzută la pct. 4 din prezentul contract, poate fi modificată prin acordul scris al părților.

În cazul în care produsele nu se vând, după ce părțile au convenit la micșorarea cantității concedentul vânzător are dreptul să rezilieze prezentul contract, fără intervenția instanței judecătorești, cu condiția notificării prealabile și a acordării unui aviz minim de ................ zile.

Art. 6. PREȚUL ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...