Leasing (1).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE LEASING

Art. 1.

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea comercială ........................ cu sediul în ................. str. ........ nr. .... sect./județ ............ tel. ......... fax ........... înmatriculată în Registrul Comerțului ........... sub nr. ............ având contul nr. ............. la Banca ................... și codul fiscal nr. .................. prin reprezentanți legali ............... având funcția .................. cetățean ................... posesor al actului de identitate/pașaport nr. .................... în calitate de LOCATOR și

Societatea comercială .......................... cu sediul în ............... str. ........ nr. .... sect/județ ............ tel. ......... fax .......... înmatriculată în Registrul comerțului ............ sub nr. ............... având contul nr. ............. la Banca ................ și codul fiscal nr. ............... prin reprezentanți legali .................. având funcția .................. cetățean ................ posesor al actului de identitate/pașaport nr. ....................... în calitate de UTILIZATOR.

S-a încheiat prezentul contract.

Art. 2.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Locatorul .................... se obligă să transmită dreptul de folosință și posesia bunului descris mai jos (se precizează denumirea, marca și documentele de atestare al acestuia) în valoare de ...................., iar utilizatorul să plătească și să preia acest bun.

Predarea-primirea bunului ce face obiectul utilizării se consemnează în proces-verbal, anexat la prezentul contract.

Bunul ce face obiectul contractului va fi utilizat pentru ................... (scopul, destinația bunului, eficiența comercială).

Art. 3.

DURATA CONTRACTULUI

Contractul se încheie pe o durată de ............ ani, cu începere de la data de ............ până la data de ..............

Contractul se poate prelungi, în care scop părțile vor încheia și semna un act adițional scris.

Art. 4.

PREȚUL ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

Prețul pentru folosirea bunului este de ........... pe lună.

Redevențele plătite care acoperă valoarea de circulație a bunului vor fi calculate ținând seama de o marje de profit și de amortizarea integrală a bunului, regimul de amortizare fiind stabilit de părți, de comun acord, în conformitate cu legea.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...