Închiriere de echipament (1).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE DE ECHIPAMENT

Art. 1.

Părțile:

Societatea Comercială ..................... cu sediul în .................... str. ................... nr. ..... bl. ..... et. .... ap. .... județul/sector al municipiului București ......... înmatriculată la Registrul Comerțului ......... sub nr. .......... și codul fiscal nr. ........... reprezentată prin ........... în calitate de PROPRIETAR și

Societatea Comercială .................... cu sediul în ..................... str. ................... nr. ..... bl. ..... et. .... ap. .... județul/sector al municipiului București .......... înmatriculată la Registrul Comerțului ........ sub nr. ........ și codul fiscal nr. ........ reprezentată prin ................ în calitate de CHIRIAȘ, au convenit încheierea prezentului contract de închiriere de echipamente (LEASING), în următoarele condiții:

Art. 2.

Descrierea echipamentului închiriat:

PROPRIETARUL va închiria CHIRIAȘULUI ........................... (de exemplu, două autotrenuri frigorifice pentru transportul de preparate din carne), cu următoarele caracteristici ............................... .

Art. 3.

Termenul de închiriere

Închirierea începe la data de .............................. și se încheie la data de ................... (după ........ ani), cu excepția rezilierii.

Art. 4.

Chiria pentru echipamentul închiriat

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...