Împrumut bancar (2).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE ÎMPRUMUT

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Banca ...................................... societate comercială pe acțiuni, înmatriculată în Registrul Comerțului ................ sub nr. ................. sucursala ................. filiala (Agenția) ..................... cu sediul în str. .................... nr. .......... județul/sectorul ................... al municipiului București, telefon .............. fax .................... denumită în prezentul contract "BANCA" reprezentată prin ....................... director și ............... contabil șef în calitate de ÎMPRUMUTĂTOR și

Societatea Comercială ....................... cu sediul în .................. str. ................... nr. ..... bl. ..... et. .... ap. .... județul/sector al municipiului București .............................. înmatriculată la Registrul Comerțului ............... sub nr. ............. și codul fiscal nr. ........... reprezentată prin ............................. în calitate de ................. și prin ................... în calitate de ............... posesor al actului de identitate nr. ............................. eliberat de ....................... denumită "împrumutat", au convenit încheierea prezentului contract de împrumut, cu următoarele clauze:

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

BANCA acordă Împrumutatului un credit în sumă de lei .................... (în cifre și în litere), pe termen de ........... ani ........... luni ............, cu o perioadă de grație de .......... luni, care începe de la data .............

Creditul este acordat și va fi utilizat numai pentru: (export, producție, investiții, după caz) ...........................................

Creditul se acordă prin: - contul separat de împrumut intitulat ............. nr. ........... deschis la Banca ................ din localitatea ..............

Art. 3. MODALITATEA DE EFECTUARE A PLĂȚILOR

Plata se efectuează prin virament, ca regulă generală, pentru toate plățile. Eventualele plăți în numerar vor fi aprobate de bancă, ulterior, pe măsura apariției necesităților.

Art. 4. TERMENELE DE EFECTUARE A PLĂȚILOR DIN CREDITE APROBATE sunt:

Nr.
crt.
Suma
(mii lei)
Data
(perioada)
Nr.
crt.
Suma
(mii lei)
Data
(perioada)
Nr.
crt.
Suma
(mii lei)
Data
(perioada)

Perioada maximă de neutilizare a creditului este de 15 zile.

Art. 5. DOBÂNZI ȘI COMISIOANE

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...