Gaj fără deposedare.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

* Prezentul model de contract nu mai este de actualitate. Gajul fără deposedare reglementat prin art. 480, alin. 4 din codul Comercial de la 1887 (Adaos L. 15 iunie 1906) a fost abrogat prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice și înlocuit cu regimul juridic al garanțiilor reale imobiliare. Instituția garanțiilor reale mobiliare a fost abrogată prin Legea nr. 71/2011, motiv pentru care în Noul Cod Civil (vezi art. 2.377-2.419) a apărut instituția ipotecii mobiliare.

CONTRACT DE GAJ FĂRĂ DEPOSEDARE

Art. 1.
PĂRȚILE CONTRACTANTE

Dl./D-na .................................. domiciliat în ................... posesor al C.I. seria ........ nr. ............... în calitate de DEBITOR GIRANT (garant) și

BANCA (sucursala) ............................ cu sediul în ................. reprezentată prin ........................... în calitate de CREDITOR, denumită în continuare BANCA a intervenit prezentul contract de gaj fără deposedare, cu următoarele clauze:

Art. 2.
OBIECTUL CONTRACTULUI

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...