Prestație artistică (regizor).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE PRESTAȚIE ARTISTICĂ
(REGIZOR)

Art. 1.

Între

TEATRUL ..............................., cu sediul în ....................... str. ................. nr. ......., reprezentat prin .................. director și ................... contabil șef, numit în continuare TEATRUL, pe de o parte

și

Dl./D-na. ......................... domiciliat în ........................... str. ................. nr. ....., posesor al CI seria ..... nr. .......... numit în continuare REGIZORUL, pe de altă parte, a intervenit prezentul contract.

Art. 2.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Prin prezentul contract, REGIZORUL se angajează să realizeze regizarea spectacolului produs de TEATRUL cu piesa ................. autor ...............

Art. 3.

REMUNERAȚII ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Onorariul cuvenit REGIZORULUI potrivit prezentului contract este de ......... lei brut.

Onorariul stipulat la alineatul precedent așa cum a fost convenit la data încheierii prezentului contract, va fi actualizat în mod automat de către TEATRU, cu un procentaj egal cu procentajul de indexare a salariilor, stabilit prin actele normative în materie.

Onorariul convenit potrivit articolelor precedente va fi plătit REGIZORULUI de către TEATRU astfel:

- 30% după minimum 10 repetiții și avizarea de către REGIZOR a schițelor de decoruri și costume;

- 70% în ....... tranșe, după cum urmează: (potrivit acordului părților).

Plata tranșelor de onorariu convenite se face până cel mai târziu la data de ..........................

Actualizarea onorariului convenită mai sus se ia în calcul de la data intrării în vigoare a actelor normative prin care se indexează salariile și se aplică la toate tranșele de onorariu datorate.

Părțile convin de comun acord ca onorariul REGIZORULUI stipulat să fie suplimentat cu ..........% în situația în care spectacolul este prezentat de mai mult de .................... ori în decurs de .............. luni pentru fiecare reprezentare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...