Gaj (1).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE GAJ

Articolul I PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.C. .............................. cu sediul în ............................ telefon ...................... fax .................. înmatriculată în Registrul Comerțului .......................... sub nr. ................ având cont curent nr. ........... la Banca ..................... și codul fiscal nr. ............ prin reprezentanții legali .................. în calitate de CREDITOR GAJIST și

S.C. .................................. cu sediul în ........................ telefon ................... fax ..................... înmatriculată în Registrul Comerțului ............... sub nr. ........................... având cont curent nr. ......................... la Banca ......................... și codul fiscal nr. .................... prin reprezentanți legali .......................... în calitate de DEBITOR GAJIST au convenit prezentul contract, cu următoarele clauze:

Articolul II  
OBIECTUL CONTRACTULUI

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...