Prestări servicii.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea Comercială .................... cu sediul în ..................... telefon ......... fax ......... înmatriculată în Registrul Comerțului .......... sub nr. ................. având cont curent nr. ..................... deschis la Banca .................... și codul fiscal nr. .............. prin reprezentanți legali în calitate de BENEFICIAR AL SERVICIILOR și

Dl./D-na ....................... domiciliată în ............................. telefon .............. fax ........... identificat cu CI seria ..... nr. ....... eliberat de .............. la data de ............... de profesie .............. calificat ca .................. în calitate de PRESTATOR am convenit încheierea prezentului contract, cu următoarele clauze:

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...