Intermediere.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE INTERMEDIERE

Art. 1.

PĂRȚILE CONTRACTULUI

Societatea Comercială ................... cu sediul social în .............., telefon ........ fax ........ înregistrată în Registrul Comerțului ............. sub nr. .............., având contul nr. ........ la Banca ..................... și codul fiscal nr. ......... prin reprezentanții legali ................. având funcția de ............................. cetățean ................... posesor al actului de identitate/pașaport nr. .................. în calitate de INTERMEDIAR și

Societatea Comercială ................. cu sediul social în ................, telefon ....... fax ........ înregistrată în Registrul Comerțului .............. sub nr. .........., având contul nr. ........... la Banca ...................... și codul fiscal nr. ............. reprezentată prin .............. având funcția de ................... cetățean ..................... legitimat cu ............. în calitate de BENEFICIAR au convenit încheierea prezentului contract, cu următoarele clauze:

Art. 2.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Intermediarul se obligă să identifice un partener pentru beneficiar și să mijlocească acceptarea ofertei ferme anexate. Această ofertă constă în esență în următoarele: ................................................................ .

Art. 3.

TERMENUL

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...