Mandat comercial (2).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE MANDAT COMERCIAL

Art. 1.

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea Comercială ................... cu sediul în ...................... telefon ............................. fax ..................... înmatriculată la Registrul comerțului ..................... sub nr. ................ având contul nr. ......................... la Banca ................................ și codul fiscal nr. ....................... reprezentată prin ........................... în calitate de MANDANT și

Dl./D-na/S.C. .......................... domiciliat(ă) în ................... (sau având sediul în ........................) identificat prin ................ C.I. nr./Pașaport nr. ............. eliberat de ............................. în calitate de MANDATAR

Art. 2.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...