Asociere în participațiune (1).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIUNE

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea Comercială ..........X......... cu sediul social în .............. str. ............. nr. ...... județul/sector al municipiului București ......... înmatriculată în Registrul comerțului ......... sub nr. ........... având contul de virament nr. .......................... deschis la Banca .................... reprezentată legal prin ..................

Societatea Comercială .......Y......... cu sediul social în ................. str. ........... nr. ......... județul/sector al municipiului București ........ înmatriculată în Registrul comerțului .......... sub nr. .......... având contul de virament nr. ............ deschis la Banca ..................... reprezentată legal prin .....................

Art. 2. DISPOZIȚII GENERALE

Asociația creată prin prezentul contract are ca temei legal art. 1949 - art. 1951 din Codul civil republicat, este o asociație fără personalitate juridică, creată în baza Hotărârii Adunării Generale a asociaților din ............. din data ........... și Hotărârea Adunării Generale a asociațiilor din ...........................

Asociația își desfășoară activitatea după următoarele principii:

a) asistența comercială financiară, managerială și juridică a fiecărui asociat;

b) prioritate în prestare de servicii în vederea realizării scopului asociației;

Art. 3.  DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 6 luni, termenul curgând din data de ....................... până la data de ....................... .

Durata contractului poate fi prelungită, cu acordul părților, prin act adițional.

Art. 4. OBIECTUL CONTRACTULUI

Părțile asociate convin ca împreună să desfășoare activități rentabile având ca obiect dezvoltarea afacerilor bazate pe producția de ...................... .

În vederea realizării scopului precizat mai sus, următoarele activități se vor realiza în comun:

a) .....................................,

b) .....................................,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...