Închiriere spațiu comercial (3).


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE COMERCIALĂ

Art. 1.

PĂRȚILE

Societatea Comercială .................. cu sediul social în ................ str. ............. nr. ......... județul/sector al municipiului București ...... înmatriculată în Registrul comerțului .......... sub nr. .......... având contul curent nr. ........... deschis la Banca ............ și codul fiscal nr. ....... prin reprezentanții legali .................. și ...................... în calitate de PROPRIETAR (LOCATOR)

și

Societatea Comercială ................ cu sediul social în .................. str. ............ nr. ......... județul/sector al municipiului București ....... înmatriculată în Registrul comerțului ............... sub nr. ............ având contul curent nr. ..................... deschis la Banca .................... și codul fiscal nr. ..................... prin reprezentanții legali .............. și ...................... în calitate de CHIRIAȘ (LOCATAR) au încheiat prezentul contract de închiriere cu respectarea următoarelor clauze:

Art. 2.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului este folosința spațiului comercial (bunului imobil construcție sau/și teren) în suprafață de ....... mp situat în ................. str. ....................... et. ......... apartament ........... (cu precizarea numărului de camere, dependințe, curte, grădină etc și a suprafețelor dar și al modulului de folosință: birouri, magazine, depozite etc).

Predarea-primirea obiectului închirierii va f consemnată în procesul-verbal de predare-primire care se încheie până la data de ......, care constituie anexa 1 la prezentul contract și face parte integrantă din acesta (în procesul-verbal de predare-primire se va menționa starea bunului și gradul de utilizare al acestuia).

Art. 3.

TERMENUL CONTRACTULUI

Durata închirierii este de ....... ani, cu începere de la data de ........... până la data de ............ La sfârșitul acestui contract de închiriere părțile pot să îl prelungească de comun acord.

Art. 4.

STAREA SPAȚIULUI

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...