Vânzare-cumpărare de active prin licitație.


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE ACTIVE PRIN LICITAțIE

Art. 1. Părțile:

Societatea Comercială ..........X.......... cu sediul social în ............, str. ..............., nr. ....., bl. ...., et. ..., ap. ..., telefon ........... fax ................ înregistrată la ...................., sub nr. ............, având cont de virament nr. ..............., deschis la Banca ................... și codul fiscal nr. .................. reprezentată legal prin ................. având funcția de .......................... în calitate de VÂNZĂTOR

și

Societatea Comercială ..........Y.......... cu sediul social în ............, str. ..............., nr. ....., bl. ...., et. ..., ap. ..., telefon ........... fax ................ înregistrată la .................., sub nr. .............., având cont de virament nr. ..................., deschis la Banca ............... și codul fiscal nr. .........., reprezentată legal prin DL. (D-na) ............. fiul lui .................. și al lui ............... născut la ................ în .................. cu domiciliul în ................. legitimat cu ........., având funcția de .........................., în calitate de CUMPĂRĂTOR.

În baza procesului-verbal de adjudecare a licitației nr. ..... din .......... s-a încheiat prezentul contract în următoarele condiții:

Art. 2. Societatea comercială ..............X............ vinde și Societatea comercială .............Y............ cumpără activul .......................... (unitate de producție, comercială, prestatoare de servicii) .................... situat în .................. .

Obiectul vânzării este detaliat în inventarul - anexa nr. 1 la contract.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...